WebWebWeb 

Big data analyse in de zorg (care en cure)

 

Een analyse gebeurt volgens vast omschreven stappen: waarin het berekenen van economische evaluaties wordt gezien als een proces waarbij 7 stappen chronologisch worden doorlopen:

  • bepaling doelstelling en reikwijdte van de economische evaluatie
  • keuze categorieën (kosten, omzet, kwaliteit)
  • identificatie eenheden
  • volumemeting eenheden
  • waardering eenheden 
  • omgaan met onzekerheid 
  • rapportage van kosten 

Elke stap gaat gepaard met het maken van keuzes die belangrijke consequenties hebben voor de wijze waarop de volgende stappen moeten worden uitgevoerd. De keuzes worden gemaakt op basis van de doelstelling van de economische evaluatie, de ziekte of behandeling die onderwerp is van de economische evaluatie en de keuzes die in eerdere stappen gemaakt zijn. De bepaling van de reikwijdte van de economische evaluatie heeft bijvoorbeeld een belangrijke invloed op keuzes die later in het stappenplan worden gemaakt. Dit betreft niet alleen de keuze van kostencategorieën, maar ook identificatie, volumemeting en waardering van eenheden. 

Een team kan meer

Zorgprogrammering is 'het fundamenteel opnieuw bedenken en herontwerpen van de patiënten logistiek, met als doel substantiële verbeteringen te realiseren van de belangrijkste prestatie indicatoren, zoals de inzet van mensen, het aanvragen van aanvullend onderzoek, de doorlooptijd, kosten, kwaliteit, snelheid en service'. Dit vergt veel van uw organisatie en uw mensen. Zorgvuldige begeleiding en advisering zijn hierbij essentieel. Mensen motiveren en ondersteunen, bruggen bouwen, consensus bereiken, het zijn voor Peirce BV vanzelfsprekende zaken die significant bijdragen aan het succes dat wij hebben bij het uitvoeren van onze opdrachten.

 

Er zijn twee processen:

1. het basis administratief proces. Dit heeft als doel de artsen maximaal te ondersteunen

2. het medisch inhoudelijk Zorgprogramma.

Met Peirce Zorgprogrammering krijgt u de voorsprong die u nodig heeft om uw organisatie goed te positioneren in de huidige, snel veranderende gezondheidszorgmarkt. Met Peirce Zorgprogrammering kunt u meebewegen met de vele veranderingen die er onvermijdelijk aankomen. Zorgverzekeraars gaan in de nabije toekomst zorginstellingen die werken met door hun goedgekeurde zorgprogramma’s, vrijstellen van een productielimiet. Peirce Zorgprogrammering zorgt ervoor dat u bij de koplopers hoort.

Coen Ruys is oprichter van Peirce BV en de grondlegger van Zorgprogrammering met behulp van Business Process Reengeneering (BPR) volgens Michael Hammer in Nederland. Hierdoor heeft Peirce een duidelijke voorsprong in het veld van aanbieders: wij hebben als enige Zorgprogramma’s afgeleverd met bewezen resultaat voor onze opdrachtgevers. Vandaar dat onze klanten buitengewoon tevreden zijn en wij bijzonder hoog scoren in het krijgen van vervolgopdrachten. U krijgt met Peirce BV in meer dan één opzicht waar voor uw geld.

Voor meer informatie: neem contact op met Coen Ruys Coen.Ruys@ peirce.nl

Peirce

P