WebWebWeb 

Vraaggestuurde OK, SEH, IC en poli

 

 

Vraaggestuurde OK's bouwen aan gedifferentieerde zorgcircuits. Een methodiek voor optimalisatie van de capaciteit van OK-complexen.

De OK als motor van het ziekenhuis?

De uitdaging is om de OK planning af te stemmen op de productie. (vraaggestuurde OK) zodanig dat er een directe relatie is tussen:

  • poli 
  • POK
  • klinische bedden
  • inzet van medewerkers

Peirce heeft een model ontwikkeld. Het cyclisch plannen biedt de volgende oplossingen:

  • rubricering patiënten (spoeduren en regulier) 
  • onderverdeling in patiëntgroepen / zorgpaden
  • capaciteitsallocatie en afstemming in de keten
  • standaardisatie in planningen
  • patiëntplanning onder eindverantwoording

 

Voor meer informatie: neem contact op met Coen Ruys Coen.Ruys@ peirce.nl

Peirce

P