WebWebWeb 

Kwaliteit in zorg (care en cure)

 

 

De zorg moet effectief, veilig en op tijd zijn. Dat is het uitgangspunt bij het ontwikkelen en implementeren van zorgprogramma’s. Patiënten en cliënten ervaren de kwaliteit van de aangeboden zorg. De zorginstellingen zijn verantwoordelijk om de zorg doelmatig aan te bieden. Hiervoor is het noodzakelijk om inzicht te hebben in:

  • Kwaliteit van zorg
  • Veiligheid in de zorg
  • Toezicht op de processen

Het accreditatieprogramma

Het Internationale Accreditatieprogramma NIAZ 3.0 (Qmentum) kent drie accreditatieniveaus: Goud, Platina en Diamant. Elk niveau zorgt door middel van gestandaardiseerde processen voor consistentie en efficiëntie bij de zorgverlening en biedt internationale zorgorganisaties op die manier een stappenplan op maat, voor accreditatie en kwaliteitsverbetering.

  • Goud heeft betrekking op basisstructuren en -processen die verband houden met de fundamentele elementen van veiligheids- en kwaliteitsverbetering.
  • Platina bouwt voort op deze elementen van kwaliteit en veiligheid, maar benadrukt ook cliëntgerichte zorg,
  • Diamant richt zich op het realiseren van kwaliteit door het controleren van resultaten, gebruikmakend van praktijkervaring en best practices om diensten te verbeteren, en door het vergelijken van eigen resultaten met die van collega-organisaties om tot verbeteringen op systeemniveau te komen.

Voor alle niveaus ondergaan aangesloten instellingen eens in de vier jaar een extern auditbezoek, waarbij zij worden getoetst aan de hand van het NIAZ-referentiekader.

Voor meer informatie: neem contact op met Coen Ruys Coen.Ruys@ peirce.nl

Peirce

P