WebWebWeb 

Point of Care

 

 

Grote veranderingen in de zorg door Point-of-care.

Point of care en in het bijzonder lab-on-a-device gaan leiden tot grote veranderingen in de zorg. Dit is het centrale thema tijdens het point on diagnostics congres dat 18 en 19 maart 2015 is gehouden in Berlijn.

Dat Point of care (POC) grote impact gaat hebben op het werk van zorgprofessionals en het empowerment van de patiënt is bekend. Maar de reikwijdte is nog onduidelijk. Vast staat dat het self-management van de consument een andere dementie krijgt. Wie stelt de diagnose, waar gebeurt dit en wanneer? Er ontstaat een (chirurgische) scheiding tussen het vaststellen van de diagnose en waar de patiënt / consument zich laat behandelen.

Point-of-care maakt het mogelijk om diagnoses op verschillende locaties te stellen, op een moment dat het hem of haar uitkomt. Point-of-care zal daardoor een zeer grote invloed hebben op de gezondheidszorg zoals wij de nu kennen. Tevens zal er een verschuiving plaatsvinden van curatieve geneeskunde naar preventieve geneeskunst. En van het monitoren van het beloop van de aandoening in het ziekenhuis, naar een voorkeurslocatie van de patiënt.

GISTEREN
In de vroegste dagen van de geneeskunde (empirische geneeskunde) was het stellen van een diagnose puur gebaseerd op waarnemingen. Door technologische ontwikkelingen verplaatste de zorg zich naar gespecialiseerde ziekenhuizen met nadruk op de curatieve geneeskunde. Dit heeft geleid tot grote centrale gespecialiseerde ziekenhuizen en laboratoria.

De verantwoordelijkheid van het stellen van de juiste diagnose ligt bij de huisarts en specialisten. De kennis van de huidige geneeskunde wordt verworven volgens natuurwetenschappelijke methoden van onderzoek en leidt tot toegepaste vorm van evidence-based medicine.

In het boek ‘the 50 most innovative companies 2011’ staan 8 bedrijven met producten op het gebied van Biomedicine en lab-on-a-device.

VANDAAG
De kosten van de zorg nemen toe en remmen zelfs de economische groei. De kosten worden veroorzaakt door grote zorgorganisaties, die een monopolie hebben op het stellen van een diagnose en het uitvoeren van een behandeling. Het accent van de zorg verschuift in de richting van preventie en vroegtijdige opsporing van de ziekte, alsmede het beheer van meerdere chronische aandoeningen.

POC is een bestaande en toegepaste methode. Dagelijks worden laboratorium onderzoeken gedaan t.a.v. bloedgas, elektrolyten, albumine, bloedglucose, HIV, syfilis, creatinine en coagulatie.

De uitkomst van deze devices is direct beschikbaar en heeft als doel direct impact te hebben op het behandelplan.

Vandaag de dag maken sensor technologieën het mogelijk analyses uit te voeren van feces, adem, bloed en urine.

Biosensoren worden gebruikt voor toxicologie, het vaststellen van bloedcellen en de detectie van cardiale markers in het bloed.

Er wordt nu gewerkt aan het ontwikkelen van devices voor het opsporen en behandelen van kanker, beroertes en hartfalen. Circulerende tumorcellen (CTCs) van een primaire kwaadaardige tumor zorgen voor 90% van de kanker-gerelateerde sterfgevallen. Vroege opsporing van kanker is mogelijk middel van het analyseren van CTC's. Bovendien kan het vangen en analyseren CTCs in perifeer bloed worden gebruikt bij de ontwikkeling van therapeutische strategieën die kunnen worden afgestemd op de individuele patiënt en de reacties van een individu om kanker therapieën te monitoren.

Het NIBIB (http://www.nibib.nih.gov/ ) werkt aan een methode die in staat is om te zorgen voor een efficiënte scheiding van CTC's. Deze nieuwe technologie heeft grote gevolgen, voor de klinische behandeling van kanker, met inbegrip van opsporing, diagnose en monitoring van kanker.

 

Pointofcare

MORGEN
Met de ontwikkeling van geminiaturiseerde devices en draadloze communicatie, zal de manier waarop artsen zorgen voor hun patiënten drastisch veranderen en zal de rol van de patiënten in hun eigen gezondheidszorg veranderen. Gezondheidszorg zal meer gepersonaliseerd worden door middel van op maat gemaakte interventies. Professor CR Lowe van de university of Cambrigde stelt dat POC uiteindelijk zal zorgdragen van dat er kosten gemaakt worden in ‘reguliere’ en bestaande zorgcentra. Maar bovendien dat POC er voor zorgen diagnostiek ook buiten de bestaande zorgorganisaties kan plaatvinden.

Professor Lowe stelt dat Point of Care (biomarkers, biosensoren) in iedere fase een essentiële rol zullen spelen.

Als we gezond zijn zal informatie tav stress, slaapstoornissen, fertiliteit, lifestyl, overgegewicht en sport ons preventief helpen.

Daarnaast zal POC ons helpen om ongerustheid en angst weg te nemen door het aantonen of uitsluiten van specifieke aandoeningen, door glucose en andere specifieke bloedbepalingen.

In de acute fase van POC duidelijkheid geven. Het aantonen of uitsluiten in een zo kort mogelijke tijd van de specifieke aandoening is essentieel voor zowel de patiënt als de zorgverlener.

De komende tien jaar zal POC zorgen voor een efficiëntere (beter en goedkoper) zorg. De patiënt bepaalt zelf wanneer en welke informatie wordt gedeeld. Maar ook hoe deze informatie geïnterpreteerd moeten worden. Hiermee verandert het fundament waarop de geneeskunde wordt beoefend.

Complexe bloed testen die nu in het ziekenhuis moeten worden uitgevoerd, kunnen worden uitgevoerd op de grote van een creditcard.

Low-cost-diagnostische beeldvorming devices kunnen worden gebruikt bij het point of care zorg, waardoor transport van en naar het ziekenhuis niet meer nodig is.

 

Voor meer informatie: neem contact op met Coen Ruys Coen.Ruys@ peirce.nl

Peirce

P