WebWebWeb 

Zorgprogrammering

 

Doel van zorgprogrammering is het creëren van een logische samenhang in de zorg en dit 1-op-1 te vertalen naar efficiënte en effectieve zorgprocessen.

In het zorgprogramma worden afspraken gemaakt over de zorgverlening (wie, wat, waar en wanneer).

Bij zorgprogramma’s gaat het NIET over het lokaal optimum, maar over het totale proces van eerste poli bezoek tot herhaalbezoek. 

Een zorgprogramma richt zich op verbetering van:

  • de professionele kwaliteit (evidence based, gebaseerd op medische outcome)
  • verhogen van de kwaliteit
  • verbeteren van de service
  • optimaliseren van de patiëntveiligheid
  • verlagen van de kosten

 

Voor meer informatie: neem contact op met Coen Ruys Coen.Ruys@ peirce.nl

Peirce

P