Directeur IT/ digitale dienstverlening Landelijke Corona Crisis Bestrijding (LCCB)
Januari 2022 – tot 1 september 2023 

Van 1 januari 2022 tot 1 juli 2023 waren de coronagerelateerde activiteiten formeel ondergebracht in de stichting Landelijke Coördinatie Covid-19 Bestrijding (LCCB). Deze stichting was een rechtspersoon met wettelijke taak die in opdracht van het ministerie van VWS de eerdere activiteiten van GGD GHOR Nederland op het gebied van coronabestrijding uitvoert

Landelijke coronabestrijding | Medewerkers vertellen hun verhaal (wijwarenerbij.nl)

Behaalde resultaten:

 • Het realiseren van een IT-architectuur waar de Corona gerelateerde data in zit van 17 miljoen Nederlanders.
  Het realiseren van 4 functionaliteiten voor Bron en Contact Onderzoek, Vaccineren, Corona Check App en Testen. registratie van corona gerelateerde data, het maken van een afspraak (toeleiding, planning)
 • aanbieden van Covid gerelateerde gegevens aan RIVM, CBS, VWS.
  Alleen met deze functionaliteiten is het mogelijk om de pandemie te bestrijden
  Implementatie security office
 • NEN 7510 certificering/ realisatie DPIA
  Contractmanagement inclusief aanbestedingstrajecten meerdere IT-projecten

Dit youtube filmpje zegt alles https://vimeo.com/837490084 

Strategische IT inkoop adviseur voor HZK (Huisartsen Zuid Kennemerland) voor de pakketselectie van een Huisartsen Informatie Systeem. Maart 2022 – heden

Behaalde resultaat:

 • Pakketselectie van 3 HIS leveranciers

CIO RDOG Hollands Midden. September 2021 – februari 2022

IT gerelateerde resultaten:

 • IT reorganisatie (als onderdeel van de Centraal Ondersteunden Diensten)
 • Stabiliseren bestaande infrastructuur
 • Voorbereiden van een digitale transitie naar een Cloud Workspace , met een focus een adoptie
 • Aanbesteding digitaalwerken
 • Herpositionering IT
 • Security routemap

Manager Business area BI -Financieel Performation februari 2021 – januari 2022

Behaalde resultaat:

 • Tooling DotI, productie gericht begroten, prognose model omzet, kostprijzen, impact Covid, EVA analyse voor ziekenhuizen

Adviseur inkopen o.b.v. best value procurement | Connert4care September 2020 – november -2021

Connect4Care is een stichting zonder winstoogmerk en biedt beproefde zorgcommunicatiediensten aan om snel en veilig gegevens uit te wisselen binnen de regio. Het doel is het realiseren van betere zorg. Connect4care werkt in opdracht van het Spaarne Gasthuis, Amstelring, InGeest, Atalmedial, SAHZ, SEIN en HCKZ

Behaalde resultaten:

 • Requirements
 • Contract op basis van best value procurement

Programmaleider | iHUB Oktober 2020 – maart 2021

iHUB is een net gefuseerde jeugdzorg organisatie, een expert op het gebied van jeugdzorg, onderwijs en opvoedhulp

Behaalde resultaat:

 • Start migratie van 3 ICT-systemen maar 1 uniform ingericht MoreCare4 systeem
  Pakketselectie van 3 HIS leveranciers

CIO | GGZ-inGeest november 2019 – november 2020

InGeest is een toonaangevende zorginstelling gespecialiseerd in de psychische gezondheidszorg

Behaalde resultaten:

 • Digitale transitie naar de Cloud voor 2700 zorgprofessionals
 • Operationeel aansturen ICT-afdeling (43 FTE)
 • Sluitende begroting, jaarplan en jaarplanning
 • Business Intelligence
 • KPI’s
 • Inrichten regie /serviceorganisatie
  Requirements
 • Contracten op basis van best value procurement
 • Inrichten regie organisatie 

CFO & CIO | HagaZiekenhuis augustus 2018 – augustus 2019

Het HagaZiekenhuis is een van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland, er werken ruim 3500 medewerkers en circa 320 medisch specialisten en heeft een omzet van 590 miljoen euro

Behaalde resultaat:

 • Positief gerapporteerd resultaat van 600.000 euro
 • Informatiebeleidsplan en implementeren BICC (business intelligence center)
 • Meerjarenbegroting/ Jaarrekening
 • Inrichting en operationeel maken datawarehouse
 • Zorgcontractering

CIO | Opella mei 2018 -februari 2019

Opella biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben

Behaalde resultaten:

 • Digitale strategie
 • Herstructurering ICT inclusief inrichting target operation model
 • Outsourcing ICT
 • ICT risk management

CIO & CFO | ZorgSaam (oktober 2013 – januari 2016) & (december 2016 –oktober 2018)

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg

Behaalde resultaat:

 • Sluitende begroting
 • Positief financieel resultaat door ‘bij contracteren’ plafond Zilveren Kruis/Achmea
 • Samenwerkingsovereenkomst medisch specialisten (verdienmodel en verdeelmodel)
 • Strategic Enterprise Architecture Management
 • Implementatie datawarehouse inclusief kwaliteitsindicatoren
 • 235 miljoen zorgcontractering (6 miljoen aanvullende contractering)
 • Zorgverkoopgids
 • A3 jaarplannen
 • Informatie beleidsplan en implementeren BICC (business intelligence center)

CIO | Saltro december 2015 – oktober 2016

Saltro is een innovatief diagnostisch centrum voor de eerstelijnsgezondheidzorg (laboratoriumonderzoek, functieonderzoek en advies aan huisartsen).

Behaalde resultaten:

 • Transitie naar een challenge based organisatie en integraal challenge-based learning
 • LEAN proces trombose dienst
 • A3 (jaarplan en jaarplanning)
 • Kenniskaart
 • ICT-risico management
 • Prince 2 projectmanagement

ICT projectleider | Siemens Health Care ICT maart 2014 – mei 2015 | fulltime 40 uur
Directeur/ bestuurder | Texel Health eerstelijnscentrum (1 ¾ zorgcentrum) februari 2012 – december 2015 | 24 uur per week
Directeur IT projecten bureau | Albert Schweitzer ziekenhuis 2004 – 2007 (meerdere opdrachten) | fulltime 40 uur
Statutair directeur | GGD Zuid Holland West december 2003 – september 2006 | fulltime 36 uur
Adjunct directeur Zorg | Fortis Zorgverzekeringen januari 1998 – december 2004 | fulltime 40 uur
Bedrijfsarts Philips, GVB Groningen, Bayer Mijdrecht januari 1998 – december 2004 | fulltime 36 uur
Arts-assistent Neurologie Leyenburg Ziekenhuis Den Haag 1992 – 1996 heel veel uur per week