‘Ziekenhuisomzet beter voorspelbaar met data science’

Door het inzetten van kunstmatige intelligentie en data-analyse kunnen ziekenhuizen hun omzet tijdig bijsturen en accountants hun controles verbeteren.

Dat zegt Coen Ruys van Peirce interim management op basis van onderzoek bij een afdeling orthopedie in ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen. Volgens Ruys is overproductie die niet wordt vergoed door verzekeraars een groot probleem voor ziekenhuizen en zelfs aanleiding geweest voor faillissementen, terwijl dit volgens Ruys niet nodig is. >lees verder<

Medische outcome: startpunt voor optimaal zorgproces’

Peirce BV helpt zorginstellingen de zorg blijvend te optimaliseren. Onze ZorgProgramma’s hebben al in veel ziekenhuizen hun nut bewezen. Directeur Coen Ruys legt uit waarom.

Als we in een ziekenhuis aan de slag gaan, lopen we eerst een paar dagen mee, Dan zien we waar de knelpunten zitten en welke verbeteringen er mogelijk zijn in het zorgproces. Daarna stellen we ZorgProgramma’s op. Daarin beschrijven we per diagnose het meest optimaal haalbare zorgproces van een patiënt op een overzichtelijke en uniforme manier.
Medisch resultaat vooraf bepalen
Dat ontwikkelen doen we samen met de medisch specialisten. We starten met wat het einddoel moet zijn; het medisch resultaat. Dat lijkt logisch, maar het vooraf benoemen van het medische resultaat is in Nederland nog geen gemeengoed. Jarenlange ervaring met ZorgProgramma’s leert dat behandeltrajecten anders worden ingericht als het doel van te voren duidelijk is bepaald. De medische outcome stellen we samen met de professionals vast. We vinden het belangrijk dat er binnen een maatschap wordt nagedacht over wat men wil bereiken en dat alle specialisten het erover eens zijn hoe dit te bereiken. >lees verder<

Zorgprogramma’s: van spaghetti naar confetti 

Wie ziekenhuisdata grondig analyseert, ziet dat zorgprogramma’s inefficiënt kunnen zijn. Dat kan beter! Maak van processen happy flows. Zodat uw patiënten blije patiënten worden. >lees verder<

 

Meten maakt kwaliteit transparant (Financieel dagblad)

Minister Schippers van VWS wil prestatiebekostiging van ziekenhuizen op basis van kwaliteit. Prijzenswaardig, maar over welke kwaliteit hebben we het hier eigenlijk? >lees verder<

The influence of handedness on the distribution of muscular weakness of the arm in facioscapulohumeral muscular dystrophy 

>lees verder<

Slimme data worden sleutel tot patiënt en financiering

Big data worden –in combinatie met AI en zelflerende systemen- steeds meer een strategisch bedrijfsmiddel voor zorgaanbieders. Niet alleen kunnen ze zonder de juiste data en data-tools hun primaire proces niet meer sturen, ook de zorginkoop draait in toenemende mate om data. Zonder gericht eigen beleid dreigen aanbieders in de greep te raken van derde partijen die de data beheren, zo betogen verschillende deskundigen in Skipr magazine.>lees verder<